Előszó a negyedik kiadáshoz

1984-ben a Szent István Társulat Könyvkiadó abban a reményben bocsátotta útjára A szentek élete első kötetét, hogy segítséget nyújthat a papságnak a liturgiára és a katekézisre való fölkészülésben, s lelki táplálékot adhat a híveknek. Valóban táplálék lett a könyv, mert tíz éven belül immár a negyedik kiadást igénylik olvasói.

A szentek élete két kötetből áll. Az első, amit az olvasó most a kezében tart, a magyar liturgikus naptár szentjeit tartalmazza időrendben. A második kötetben vannak a kevésbé ismert, jelentős, de az évi liturgiában nem szereplő szentek.

Az első kötetben a következő változtatásokat végeztük az átdolgozás során:

A magyar szenteket is besoroltuk a naptári sorrendbe, így minden szent ünnepnapja szerint kereshető a könyvben. (Az előző kiadásokban a könyv két részből állt, s magyar szentek a második részben voltak.)

Néhány, az egyetemes liturgikus naptárban nem szereplő, de a magyar egyházi hagyományban jelentős szent életrajzát bevettük a kötetbe: pl. Szent Rókusét, Szent Kristófét, Alexandriai Szent Katalinét.

A Szűzanyáról január elsején és augusztus 15-én olvashatunk. Szentírási anyagát kigészítettük a Jakab-ősevangéliummal, illetve Melitón szárdeszi püspök Mária mennybevétele c. munkájával.

Adja Isten, hogy mindenkinek, aki kezébe veszi és olvassa, annyi örömöt adjon és kegyelmet közvetítsen ez a könyv, amennyiben része volt azoknak, akik a megjelentetésén fáradoztak. Isten áldása, a Boldogságos Szűz és minden szentek oltalma legyen mindannyiunkon.

A Kiadó


Vissza a főoldalra