BIBLIOGRÁFIA (Gyűjteményes kiadások)

 1. Illyés András: A keresztényi életnek példája vagy tüköre. Nagyszombat, 1682. További kiadásai 1705, 1742, 1771, 1813.
 2. Hevenesi Gábor SJ: Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szentek üveges szekrénye). Nagyszombat, 1692. Szent Istvántól kezdve ötvenöt életrajzot és rézkarcot közöl a magyar szentekről és boldogokról. A kötet végén 213 nevet sorol fel, akiket a római kortól a magyar föld szentjeinek tart. -- Magyarul : Régi Magyar Szentség.
 3. Acta Sanctorum Ungariae. 1--2. kötet. Nagyszombat, 1749-ben.
 4. Szentek élete I rész: Január--február. Írta Zalka János. Eger, 1859--1876; II. rész: Március-július. Írta Zsihovics Ferenc. Eger, 1863--1872; III. rész: Augusztus-december. Írta Debreczeni János. Eger, 1876.
 5. Bedeő Pál: Szentek élete, melyet a zsenge ifjúság számára írt. Pozsony, 1847. Németül Pest, 1848.
 6. Vogel Matthäus SJ: Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes. Bamberg, 1764. 100. kiadása: Regensburg, 1926. Magyarul Kalocsán 1866--68-ban 1-3. kötet. Átdolgozott változat Bp., 1908--1912
 7. Dedek Crescens Lajos: Szentek élete, különös tekintettel a magyar szentekre és azokra, akik Magyarországon ősrégi időktől fogva kiváló tiszteletnek örvendenek, valamint a különböző védőszentekre. 1-2. kötet. Bp. 1900. Minden szentnél közli, hogy milyen foglalkozás vagy betegség védőszentje.
 8. Szentek élete. Népies kiadás. Budapest, 1901.
 9. Balanyi György, Schütz Antal, Sebes Ferenc, Szamek József és Tomek Vince piarista atyák: Szentek élete az év minden napjára.1--4. kötet. Szerk. Schütz Antal. Bp., 1932.
 10. Kühár Flóris, Szunyogh X. Ferenc, Radó Polikárp bencés atyák: Az Egyház szentjei. Szerk. Radó Polikárp. Bp., 1940.
 11. Hősök és szentek. Tizenkét szerző tanulmányai a magyar szentekről. Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1941.
 12. Ijjas Antal: Szentek élete. 1--2. köt. Bp., 1968.
 13. Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Bp., 1973.
 14. Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium. Bp.,1977. E két Bálint-mű külön figyelmet érdemel, mert gazdag anyagot ad a szentek magyarországi tiszteletéről, ábrázolásáról és a velük kapcsolatos népszokásokról.
 15. Testvéreink a szentek. Válogatás Peter Manns: Retormer der Kirche c. gyűjteményéből. Szerk. Marosi László szerkesztésében: Eisenstadt, 1977.
 16. Vanyó László: Ókeresztény írók. II. Bp., 1980.
 17. Régi Magyar Szentség, avagy Ötvenöt Magyar Szent és Boldog. Hevenesi művének 1737-es kiadását a mai magyar nyelvhez igazította Sinkó Ferenc. Bp. 1988.

Vissza a főoldalra