SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók

Március 29.

Ezek a hitvallók Afrika római tartományban (Tunézia) a vandálok ariánus királyai, Geiserich (428--477) és Hunerich (477--484) alatt is állhatatosan kitartottak katolikus hitük mellett. A vandálok a katolikus hitvallást nemcsak az általuk birtokolt területről akarták kiirtani, hanem mindenekelőtt természetesen a királyi udvarból, ahol Geiserich parancsa értelmében minden hivatalnok csak ariánus lehetett.

Armogasztész előkelő férfi volt, de mivel megtagadta, hogy áttérjen az ariánus hitre, ütlegelték és megkínozták. Amikor a feljebbvalója, Teoderich herceg látta, hogy nem éri el a kívánt hatást, meg akarta ölni. Jucundus ariánus pap azonban terve végrehajtásában meg tudta akadályozni azzal a megokolással, hogy ezzel csupán új vértanút szolgáltatna a katolikus rómaiaknak. Ezért Teoderich Byzacena tartományban (Dél-Tunézia) letöltendő bányamunkára ítélte Armogasztészt. Hogy azonban még inkább megalázza, később arra kényszerítette, hogy Karthágó közelében, ahol mindenki láthatta, teheneket legeltessen. -- Armogasztész temetéséről Vita püspöke, Viktor, aki 484-ben megírta Afrika tartomány üldöztetésének történetét, egy legendás motívumot közöl: Armogasztész megsejtve közeli halálát, az iránta nagyon készséges és jó katolikus Félix prokurátorhoz fordult azzal a kéréssel, hogy halála után egy bizonyos szentjánoskenyérfa alá temettesse el. Amikor a mondott helyen megásták a sírt, egy csodálatos márvány szarkofágra bukkantak.

Maszkulát, ezt a kiváló színészt, Geiserich fenyegetésekkel és ígéretekkel arra akarta kényszeríteni, hogy adja fel katolikus hitét. Mivel azonban állhatatosan kitartott katolikus hitvallása mellett, Geiserich halálra ítélte, de titokban úgy rendelkezett, hogy csak abban az esetben kell kivégezni, ha félelmet tanúsít halála előtt, hogy a katolikus rómaiak ne tisztelhessék vértanúként. Mivel Maszkula kivégzése előtt nagy bátorságot mutatott, nem ölték meg.

Szaturuszt, Hunerich király udvari emberét is arra akarták rávenni, hogy tagadja meg a hitét, és legyen ariánussá. Arra az esetre, ha áttér az ariánus hitre, gazdagságot és előkelő állásokat ígértek neki, az ellenkező esetre viszont megfenyegették, hogy vagyonát elkobozzák, gyermekeit eladják rabszolgának, feleségét pedig egy tevehajcsárhoz adják. Mielőtt e fenyegetéseket beváltották volna, felesége gyermekeivel együtt eléje járult, és megkísérelte, hogy kérleléssel és rimánkodással rávegye hite feladására, hogy ne döntse romlásba valamennyiüket. Szaturusz azonban állhatatosan bízott Krisztus ígéretében, és teljesítette az Úr kívánságát: ,,Aki nem hagyja el feleségét és gyermekeit, házát és földjét, nem lehet az én tanítványom.'' Ütlegelték és megkínozták, s koldusként küldték el, a keresztségben kapott igaz hitét azonban nem tudták elvenni tőle.


Vissza a főoldalra