A VILÁGEGYHÁZ HÍREI

Rock-sztárok koncertje a pápával

Bologna: Szeptember 27-én este 8 millió olasz követte televízión keresztül a bolognai imavirrasztó-koncertet, amely során neves olasz és külföldi művészek léptek fel II. János Pál pápa jelenlétében, és legalább 300 ezer fiatal részvételével. A fiatalok az éjszaka hátralévő részét a másnapi ünnepi szentmisére várva a koncert színhelyén, a bolognai Mezőgazdasági Élelmiszer Központ hatalmas térségén töltötték hálózsákjaikban. "A rock-énekesek és zeneszerzők a mai világ lantosai: békét, reményt és szolidaritást hirdetnek" mondotta a pápa a fiatalok tömegének. A hatalmas kivilágított emelvényen, amelyet narancsszínű harang alakú tető borított, egymás után léptek fel 50 év fölötti, de még ma is népszerű pop-sztárok, elsőként Adriano Celentano, majd Gianni Morandi, Lucio Dalla vak tenorista, Andrea Bocelli, színes bőrű spirituálé előadók vallásos, lelki telítettségű énekeikkel, majd végül a nagy lázadó, a woodstockiak bálványa, Bob Dylan, aki időközben felnőtt, és amint egyik dalában mondja: ma már a lázadás helyett "kopogtat a menny kapuján". Dylan egyik száma ihlette a kérdést, amelyet a fiatalok feltettek a világjáró pápának, aki már közel háromszor utazta be a Föld és a Hold közötti távolságot: mekkora utat kell még bejárnia az embernek ahhoz, hogy embernek ismerje el magát? A választ mondotta a pápa az estet megnyitó 96. zsoltár adja meg: "Énekeljetek új éneket az Úrnak, áldjátok az Ő nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! Hirdessétek dicsőségét az egész Teremtéssel." A rock-zene is alkalmas erre a célra mondta a pápa a fiataloknak, akik kitörő lelkesedéssel fogadták e szavait. A kérdésre pedig, hogy mekkora utat kell még megtennie az élete értelmét kereső embernek, a pápa igényes üzenetével válaszolt: keressétek Krisztust, mert egyedül Ő az Út. Ő maga mondotta: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet útja. Nem könnyű ez az út, figyelmeztetette a pápa a megakoncert-örömében úszó ifjúságot. A jézusi út meredek út, nagy erőfeszítést követel, de a csúcsra érve szemünk és szívünk új távlatok felé nyílik. Válasszatok: a világ tele van kényelmes, hívogató, a völgyek ködébe vesző lejtős utakkal, a sima konformizmus útjaival. ezen akartok járni, avagy vállaljátok a felfelé kapaszkodás terhét a csúcsok felé, ahol az igazság, a jóság és a szeretet jó levegőjét szívhatjátok." A beszéd végén a pápa még egy személyes jellegű vallomást tett: elmondta a fiataloknak, hogy több mint 50 éves papi szolgálatában a legszebb és legfontosabb dolog számára mindig az volt, hogy mindennap szentmisét mondhatott. Az eucharisztia napjaim titka mondotta a pápa, összefoglalva ezzel az olasz országos eucharisztikus kongresszus üzenetét. Az Eucharisztia ad erőt és értelmet az egyház és a világ szolgálatára végzett munkámnak, majd így folytatta: rövidesen késő éjszaka lesz, a zene, az ének átengedi a helyet az eucharisztia csöndes imádásának. A szemek és a szívek az éjszaka csöndjében az oltáriszentségre szegeződnek. Engedjétek, hogy a Szentségben jelenlévő Jézus megérintse szíveteket. Ő az igazi válasz életetekre. Őt keressétek szüntelen, fenntartások, megtorpanás nélkül, Ő a velünk élő Isten, ma, tegnap és mindörökké." VR/MK

Aggodalmak az új vallásügyi törvény miatt

Vatikán: "Egy lépés van hátra a vallások egymás mellett élésének útján" a Szentszék e szavakkal fogalmazta meg aggodalmát a sokat vitatott új orosz vallásügyi törvény kapcsán, amelyet az elmúlt héten Jelcin elnök is aláírt. A Szentszék sajnálkozásának Mario Zenari prelátus adott hangot, az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet bécsi ülésén. Beszédében hangsúlyozta: a pápa, valamint a nuncius és az oroszországi katolikus apostoli adminisztrátor Jelcin elnökhöz eljuttatott észrevételei nem kaptak megfelelő figyelmet. A kételyek főként a törvény 27. cikkelyére, valamint a nem ortodox vallási közösségek bejegyzésével kapcsolatos hivatalos eljárásra vonatkoznak, amennyiben mindkettő igen hátrányosan érinti a vallásokat. Nem beszélhetünk tehát fejlődésről, hanem inkább visszalépésről mondta Zenari prelátus, emlékeztetve rá: maga Jelcin elnök néhány hónapja alkotmányellenesnek minősítette a törvényt. Ezek után azt hiszem tette hozzá a Szentszék képviselője nagyon távol állunk az EBESZ okmányaiban lefektetett elvektől, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság valósággá váljon a megbékélt Európában. VR/MK

Tanácskozás Assisiben a globalizációról

Assisi: Nemzetközi Pax Romana tanácskozást tartottak az elmúlt napokban Assisiben, A globalizáció kihívásai címmel. Az alapításának 50. évfordulóját ünneplő szervezetben elkötelezett keresztény értelmiségiek többnyire az igazságosság és felelősség társadalmi kérdéseivel foglalkoznak. A találkozóra 40 országból mintegy 150 küldött érkezett. A Magyar Pax Romana-t annak nemzetközi kapcsolataiért felelős titkára, Szöllősy Ágnes és a Szent Ignác Budapesti Egyetemi Kollégium 5 fős csoportja képviselte, Bartal Attila tanulmányi igazgató vezetésével.

A találkozó egyes napjain egy-egy kulcsfogalom jegyében mindig a központi kérdést, a globalizációt érintették. A "szolidaritás" napján a globalizáció és a nők kapcsolatát vizsgálták az 1995-ös pekingi nőkonferencia gondolatainak jegyében; majd Gustavo Gutierrez teológus, a perui Pax Romana káplánja A globalizáció és a szegények teológiája címmel tartott vitaindító előadást.

Az elkötelezettség napján a laikus nők spiritualitásáról és mai feladataikról beszélgettek, majd az elmúlt év Nobel-békedíjas kitüntetettje, Jose Ramos Horta tartott beszámolót politikai tevékenységéről. A következő napon a kommunió, a közösség napján a kongresszus résztvevői Rómába utaztak, ahol a Szent Péter téren részt vettek az általános pápai kihallgatáson, melynek végén a Szentatya külön köszöntötte a Pax Romana küldöttségét. VR/MK

Sikeres volt az eucharisztikus kongresszus

Vatikán: II. János Pál pápa szeptember 28-án este tért vissza kétnapos bolognai zarándokútjáról. A nagy múltú városban a délelőtt folyamán még ünnepi szentmisét mutatott be, amellyel lezárta az egy hétig tartó olasz országos eucharisztikus kongresszust. Camillo Ruini bíboros, aki mint pápai legátus vett részt a kongresszuson, Bolognából visszatérőben a római repülőtéren nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak, hangot adva az olasz püspökök örömének a kongresszus sikeressége okán. "Úgy hiszem Bolognából új lendületet kap az eucharisztia tisztelete, annak hite, hogy Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Bolognában mi olasz püspökök megerősítettük egységünket egymás között és a pápa személye körül, aki szerencsés véletlen folytán éppen itt ünnepelte püspökké szentelésének 39. évfordulóját. Úgy gondolom, hogy ez az eucharisztikus kongresszus fordulópont a kongresszusok történetében, egyrészt a hatalmas hívősereg részvétele miatt, másrészt pedig mert képesnek mutatkozott arra, hogy kultúrát teremtsen, és keresztény szempontot adjon az életnek és a társadalomnak. VR/MK

Kiutasították a Moon szektát Venezuelából

Caracas: A venezuelai kormány határozatot hozott, hogy betiltja a Moon tiszteletes által alapított Egyesítő Egyház működését és kiutasítja Venezuela területéről azt a mint egy 100 japán származású ún. "misszionáriust", akik az elmúlt hónapokban illegálisan léptek be az országba. A szekta négy caracasi központjából kettőben házkutatást tartottak, és lefoglalták az ott talált dokumentumokat. A hittérítők azonban kijelentették, hogy ellenállnak a venezuelai kormány határozatának, mivel az kimeríti a faj- és vallásüldözés fogalmát. A magát új Messiásnak nevező dél-koreai Moon tiszteletes által 1954-ben alapított szekta 1995-ben kezdte meg működését a dél-amerikai országban. A katolikus egyház már négy hónappal ezelőtt felhívta a kormány figyelmét a szervezet tevékenységére és arra szólította fel az ország elnökét, hogy tiltsa ki az Egyesítő Egyházat Venezuelából a többi szektával együtt. Számos beszervezett fiatal szülei feljelentést tettek a rendőrségen, azzal vádolva a hittérítőket, hogy gyermekeiket agymosásnak vetik alá, hipnotizálják őket és gyökeresen megváltoztatják személyiségüket, eltávolítják őket családjuktól, normális életüktől. Moon tiszteletes azt tervezte, hogy no-vember végén a floridai Miamiban 100 venezuelai fiatalt esket össze olyan japán, kínai és koreai fiatallal, akik pusztán fényképről ismerik egymást. A szekta, amelynek alapítóját az USA-ban adócsalásért börtönbe zárták, az utóbbi évtizedben főleg a dél-amerikai országokban vert gyökeret és jelentős gazdasági hatalomra tett szert. VR/MK

A vatikáni rádió munkatársai védőszentjüket ünnepelték

Vatikán: Szeptember 29-én ünnepli a katolikus egyház a három főangyal, Mihály Rafael és Gábor ünnepét. Szent Lukács evangéliuma szerint Gábor arkangyal vitte meg a hírt a Boldogságos Szűznek az Ige megtestesüléséről. Ezért a Vatikáni Rádió Gábor arkangyalt, az első örömhír hírvivőjét választotta védőszentjének. Ezen a napon a mintegy 450 főnyi közösség, amely naponta kb. 40 nyelven sugározza az evangélium jóhírét a világ minden szegletébe, bensőséges ünnepség keretében emlékezett meg védőszentjéről, Szent Gábor arkangyalról. A szentmisét Jan Schotte bíboros, a püspöki szinódusok főtitkára és a vatikáni munkaügyi hivatal elnöke mutatta be a Rádió leadó központjában, Santa Maria di Galeriában, amely Rómától 25 kilométerre fekszik. A szentmise után családias fogadásra került sor. VR/MK

HAZAI HÍREK

Pio Laghi bíboros nyitotta meg a Kánonjogi Posztgraduális Intézet II. tanévét

Budapest: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kaának (Budapest VIII. Szentkirályi u. 28.) vendége volt szeptember 27.én Pio Laghi bíboros, a Katolikus Nevelés Kongregációjának prefektusa (a Vatikán művelődési minisztere), aki ünnepélyes keretek között megnyitotta a Kánonjogi Posztgraduális Intézet II. tané- vét.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), amelynek Teológiai Karát 1635-ben alapította Pázmány Péter érsek Nagyszombatban, és amely 1992-ben Bölcsészettudományi, 1995-ben pedig Jog- és Államtudományi Karra egészült ki, új intézménnyel gyarapodott a Kánonjogi Posztgraduális Intézet tavalyi felállításával. Kánonjogászok képzésére azokon az egyetemeken van lehetőség, amelyek egyszerre foglalkoznak teológiai és jogi tárgyak oktatásával. A megrendezett ünnepségnek különleges jelentőséget adott az, hogy az előző tanév során az Intézetet a Szentszék egyházjogi fakultás rangjára emelte, így ennek az egyházi karnak ez az első teljes jogú tanéve. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Közép-Kelet-Európában egyedülálló szerepet tölt be, mert magyarországi és határainkon túl élő katolikus papok, civil teológusok és jogászok számára is lehetővé teszi magyar nyelven egyházjogból mind a Szentszék által, mind nemzetközileg is elfogadott doktori fokozat elérését. Ilyen képzésre legközelebb Rómában, Lublinban vagy Münchenben van lehetőség. Mivel az Intézet regionális igényt elégít ki, az oktatás és vizsgák hivatalos nyelvének számít a német és az olasz is. MK

wmaster@communio.hcbc.hu
Módosítva: 1997.10.17