Krisztus ugyanaz tegnap, ma és minörökké  

 

Jubileumi naptár 1000 - 2000


A programok szervezői a változtatás jogát fenntartják

A naptár tartalmazza a katolikus liturgikus ünnepeket és az ünnepek magyar hagyományú elnevezését. Magában foglalja az Interneten szereplő jubileumi pápai programokat, a Magyar Katolikus Egyház programjait és egy válogatást az országos és helyi rendezvényekből

Jelmagyarázat: emléknap ünnep főünnep @ a Világegyház, Róma ünnepe, ill. a vatikáni Jubileumi program része ... az ünnep neve a magyar hagyományban > magyar katolikus egyházi (szervezésű) ünnep O magyar állami vagy nem katolikus, ill. társadalmi (szervezésű) ünnep G kiállítás 3

A jubileumi Szentévben a teljes búcsú elnyerésére kijelölt templomok:

A szombathelyi egyházmegyében:

Szombathelyen a székesegyház, Letenyén a plébániatemplom, Sárváron a plébániatemplom, Szentgotthárdon a plébániatemplom, Zalaegerszegen a Mária Magdolna-plébániatemplom.

A váci egyházmegyében:

Vácott a székesegyház és a Hétkápolna temploma, Máriabesnyőn a kegytemplom, Márianosztrán a kegytemplom, Mátraverebély-Szentkúton a kegytemplom.

Az egri fôegyházmegyében:

Egerben a székesegyház és a Minorita templom, Encsen a Szent Anna-templom, Gyöngyösön a főplébánia és a ferences templom, Hevesen a plébániatemplom, Jászberényben a fôplébániatemplom, Miskolcon a Mindszenti, a Diósgyőri plébániatemplom és a Minoriták temploma, Monokon a plébániatemplom, Ózdon a Szent Kereszt-templom, Sárospatakon a plébániatemplom, Sátoraljaújhelyen a plébániatemplom, Szendrőn a plébániatemplom, Tiszaújvárosban a plébániatemplom, Törökszentmiklóson a fôplébániatemplom.

Az esztergomi fôegyházmegyében

Esztergomban a bazilika Budapesten a Szent István-bazilika és az Örökimádás-templom, Máriaremetén a kegytemplom.

A kalocsai fôegyházmegyében:

Kalocsán a főszékesegyház, Kecskeméten a társszékesegyház.

A veszprémi fôegyházmegyében:

Veszprémben a bazilika, Keszthelyen a kármelita templom, Pápán a Nagytemplom, Sümegen a plébániatemplom, Zircen a ciszterci bazilika.

A debreceni-nyíregyházi egyházmegyében:

Debrecenben a Szent Anna-székesegyház, Nyíregyházán a társszékesegyház.

A győri egyházmegyében:

Győrött a székesegyház, Csepregben a plébániatemplom, Csornán a Nagyboldogasszony- és a Jézus Szíve-templom, Kapuvárott a főplébániatemplom, Kisbéren a plébániatemplom, Mosonmagyaróvárott a két plébániatemplom, Sopronban a Szent Mihály-plébániatemplom, Tatán a két plébániatemplom.

A hajdúdorogi egyházmegyében:

Máriapócson a kegytemplom,

A kaposvári egyházmegyében:

Kaposvárott a székesegyház Homokkomáromban a kegytemplom, Nagykanizsán a Jézus Szíve-templom.

A pécsi egyházmegyében:

Pécsett a bazilika, Dombóvárt a nagytemplom, Máriagyüdön a kegytemplom Mohácson a Fogadalmi emléktemplom, Szekszárdon a belvárosi templom, Tamásiban a plébániatemplom.

A szeged-csanádi egyházmegyében:

Szegeden a Dóm és az Alsóvárosi templom, Csongrádon a belvárosi plébániatemplom, Gyulán a belvárosi plébániatemplom, Kiszomborban a plébániatemplom, Óföldeákon a plébániatemplom.

A székesfehérvári egyházmegyében:

Székesfehérvárott a székesegyház Csepelen a belvárosi plébániatemplom, Sárbogárdon a plébániatemplom, Tatabányán a bánhidai plébániatemplom.

Erdélyben:

gyulafehérvári székesegyház, kolozsvári Szent Mihály templom, marosvásárhelyi belvárosi templom, csíksomlyói kegytemplom, brassói belvárosi templom

Vajdaság:

szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyház-bazilika, Sándori búcsújáróhely, bácsi Szent Pál templom, zombori Szentháromság templom, zentai Szent István templom, doroszlói Kegytemplom.

Szatmárnémeti Egyházmegyében:

szatmarnémeti székesegyház (Urunk mennybemenetele), nagykárolyi Fatima Szűzanya templom (Fatimai Szűzanya), nagybányai Szentháromság templom (Szentháromsag), máramarosszigeti templom (Borromeoi Szent Károly).

A szentévi teljes búcsút elnyerhetik a katolikus hívôk ha közösségben vagy egyénileg elzarándokolnak a fölsorolt templomok egyikébe,

2000 a Hazatérés Éve

a Magyarok Világszövetsége felhívása a világ magyarságához, amelyben a Jubileumi Évben részvételre és csatlakozásra szólítja fel a Kárpát-medencéből elszármazottakat, hogy 2000-ben zarándokoljanak el származásuk helyére.

1999. December - Karácsony hava

2000. Január - Boldogasszony hava

2000. Február - Böjtelő hava

2000. Március - Böjtmás hava

2000. Április - Szent György hava

2000. Május - Pünkösd hava

2000. Június - Szent István hava

2000. Július - Szent Jakab hava

2000. Augusztus - Kisasszony hava

2000. Szeptember - Szent Mihály hava

2000. Október - Mindszent hava

2000. November - Szent András hava

2000. December - Karácsony hava

2001. Január - Boldogasszony hava

A harmadik. évezred kezdete

A Millenniumra készülő szobrokból, zeneművekből (válogatás):

szobrok:

Kő Pál: Szent István - Budapest, Gellérthegy, a Sziklakápolna közelében
Melocco Miklós: Szent István megkoronázása - Esztergom, északi rondella
Szervatiusz Tibor: Szent István és Asztrik a koronával - Győr
Somogyi Győző: Magyar hősök arcképcsarnoka sorozat - Eger Péterfy László: Szent István - Tokaj
Székesfehérvár 2 mű
Mátészalka: Szent István-szobor
Szécsény: Rákóczi-szobor
Zalaegerszeg: Mindszenty-szobor
kb. 25 Szent István- vagy Szent László-szobor még ezeken kívül

zeneművek:

Kókai Rezső: István király opera (1938/1942)
Hidas Frigyes: Millenniumi Szimfónia
Szokolay: Symphonia Hungarorum
Bozay Attila  - Madách: Az utolsó öt szín (Ember tragédiája) CD
"Üdvözlégy Boldog Szent István király" (népénekek és népi imák)

Televíziós programok:

Duna Televízió: "Millenniumi Krónika" hetente jelentkező, a millenniumi eseményeket összegező sorozat
"Felkelt a napunk" Kárpát-medencei művelődéstörténeti vetélkedő középiskolásoknak. Döntője aug. 20-án Esztergomban
MTV1 Közszolgálati Televízió: "1100 év Európa közepén" szombatonként jelentkező 26 perces történelmi ismeretterjesztő sorozat
"IKONOSZTÁZ  -  magyarországi hittörténet" 2 hetente jelentkező 13 perces etűdök 1-1 személyiségről.

A Millenniumra készülő könyvek (válogatás):

Honfoglalás kora A Magyarság keleti gyökerei sorozat (Magyar őstörténeti Kutató és Kiadó Kft., Budapest)
Ferenczi István: Adatok a nagyfejedelemség-kori kelet-magyarországi védelmi rendszerről (Erdélyi Gondolat Kiadó, Székelyudvarhely)
Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása (Lucidus Kiadó, Budapest)
László Gyula: Múltunkról utódainknak I-II. kötet. A magyar őstörténet és honfoglalás műveinek gyűjteményes kiadása. (Püski Kiadó, Budapest)

Árpád-kor
A középkori Dél-Alföld és a Szer (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged)
A magyar államiság ezer esztendeje (Korona Kiadó Budapest)
Az uralkodói eszmény Magyarországon 1000-1700 (Universitas Kiadó, Budapest)
Árpád-házi Szent Erzsébet - középkori forrásai (Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, Sárospatak)
Bencés monostorok a Kárpát-medencében (Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma)
Esztergom és a magyar kereszténység (Komárom-Esztergom Megyei Önkorm. Limes Tud. Műhelye, Tatabánya)
Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (Akadémiai Kiadó, Budapest)
Fekete György: Koronavarázslat. A Magyar Szent Korona ábrázolásai.
Gellért püspök: Deliberatio 1046 (latin-magyar nyelven)
István király Szent Jobbja és Szentjobb község története (Csilik József, Nagyárad)
Keleti kereszténység az Árpád-korban (Gléda Print Kft., Budapest)
Kristó Gyula: Az államalapítás forrásai
Kovács-Lovag: Koronázási jelvények (Corvina Kiadó, Budapest)
Magyar Zoltán: A "liliomos herceg" (Szent Imre a magyar kultúrtörténetben) Megszentelt kövek (Gyulafehérvári Püspökség, Gyulafehérvár)
Pierre Riché: II. Szilveszter pápa (Gerbert D'Aurillac) Somorjay Gabriella ford.
Ungváry Zsolt-Varga Gellért: Magortól Szent Istvánig (Dr. Simon Lászlóné, Budapest)
Zsoldos Attila: Az Árpád-házi hercegek és királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (MTA Történettud. Int., Budapest)

Egyházi (egyéb)

A Nyíri Tamás életmű kiadása (Egyházfórum Alapítvány, Budapest)
A Székesfehérvári Egyházmegye és püspökeinek története (portré és címer-melléklettel) egyházmegyei kiadvány
A Székesfehérvári Egyházmegye új templomai a II. Világháború után - egyházmegyei kiadvány
A Vatikáni Magyar Okirattár (Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Szeged)
Bereg, Közép-Szolnok, Nagybánya és Ugocsa egyházmegyék 1808/09-es egyházlátogatási jegyzőkönyvei (Debreceni Református Kollégium, Debrecen)
Bornemisza Péter: Prédikációk egész esztendőre 1584 facsimile Gyulafehérvári Érsekség: Ünnepi Schematizmus
Jezsuita iskoladrámák díszlettervei (Enciklopédia Kiadó, Budapest)
Magyar ferences források I. (Kapisztrán Sz. Jánosról nev. Ferences Rendtart., Budapest)
Magyar Katolikus lexikon (Szent István Társulat Budapest)
Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő Kalauz (Balassi Kiadó, Budapest)
Rusvay Tibor dr. : Hit és kétség között (Migazzi Kristóf váci püspök és bécsi hercegérsek) (saját kiad., Vác)
Salacz Gábor: Főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között (Argumentum Kiadó, Budapest)
Vértanúk az esztergom-budapesti főegyházmegye XX. századi történetében (Esztergom-Bp. Főegyházmegyei Hivatal, Budapest) Pázmány Péter kritikai kiadás (Universitas Kiadó Budapest)
Sohasem alkonyodik (A katolikus egyház a II. Világháború idején) (Új Ember Kiadó, Budapest)
Tóth István György: Az európai kereszténység határvidékén (MTA Történettud. Int., Budapest)

Művészettörténet


A református egyház művészeti emlékei (Orsz. Ref. Gyűjteményi Tanács, Budapest)
Szvoboda Gabriella: Magyar történeti festészet (Corvina Kiadó, Budapest)
Nagy Márta: Ikonfestészet Magyarországon (magyar-angol) Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen)
Török Gyöngyi: A kassai Szent Erzsébet-oltár képei (Argumentum Kiadó, Budapest)

Néprajz

A Hajdúság néprajza (Szabadhajdú Várospolitikai Hetilap, Hajdúböszörmény)
Bálint Sándor életmű sorozat (Mandala Bt., Szeged)
Ezerszáz történeti monda (MTA Néprajzi Kutatóint., Budapest)
Kiskun Madonnák - kismonográfia (Bács-Kiskun Megyei ÖnkormányzatiMúzeumi szervezete, Kecskemét)
Lukács László: Ezer év gyöngye (Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár)
Magyar ősmesék (Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egy., Bocskaikert)
Magyar Ünnepek könyvsorozat (Jelenkor Kiadó, Pécs)
Nemzeti jelképek a magyar népművészetben (Budapesti Néprajzi Múzeum, Budapest)
Somogy megye népművészete (Somogy Megyei Múzeumok Igazg. Rippl Rónai Múzeum, Kaposvár)
Szeged környéki népi imádságok (Bába és Társa, Szeged)
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (Devotio Hungarorum Alapítvány, Szeged)
Szendrey Ákos: Magyar néphit és népszokások lexikon (Litopress Kiadó Oktatási és Szolg. Kft., Budapest)
Tánczos Vilmos: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó archaikus népi imádságok (Püski Kiadó, Budapest)
Ajánlott irodalom

a Magyar Millenniumhoz és a Nagy Jubileum évéhez

*** tudományos szakirodalom
** felnőtteknek készült népszerű, tudományos feldolgozás
* gyermekek számára is élvezhető tárgyalásmód

Andrásfalvy Bertalan : A honfoglalásról és Szent Istvánról. Távlatok folyóirat 1996/6,
**Árpád-kori legendák és intelmek. A válogatás, a bevezető tanulmány, a jegyzetek és a szöveggondozás Érszegi Géza munkája. Fordította: Csóka J. Gáspár, Érszegi Géza, Kurcz Ágnes, Szabó Flóris. Bp. Szépirodalmi K. 1983.
***Bakay Kornél : A magyar államalapítás. Lektorálta: Szűcs Jenő. Gondolat 1978. (Magyar História. Szerk. Heckenast Gusztáv) 241 o. 65 szövegközti fotó és ábra.
**Barna Gábor : Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. medicina Könyvkiadó Vállalat, Panoráma 1990. Lektorálta Szilárdfy Zoltán. Térkép a belső borítón. 12 színes t.
**Bálint Sándor : Ünnepi kalendárium 1-3. Mandala K. 1998 Szeged.
**Bertényi Iván : A Magyar Korona története. (Népszerű történelem) Kossuth 1978. 172 o.
**Bertényi Iván : Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000-1440) Kulturtrade Kiadó 1997. 213 o. (Tudomány - Egyetem)
**Bogyay Tamás : Stephanus Rex. Ecclesia 127 p.
**Csomor Lajos : Magyarország Szent Koronája. Írta és rajzolta Csomor Lajos.
***Doctor et apostol. Szent István tanulmányok. Szerk. Török József. Márton Áron K. 1994. 302 p. (Studia Theologica Budapestiensia 10.)
**Dümmerth Dezső : Az Árpádok nyomában. Panoráma 1986. 1987 4. bőv. jav. kiad. 539 o. Lektorálta László Gyula és Komjáthy Miklós (Utazások a múltban és a jelenben)
**Dümmerth Dezső : Az Árpádok és a magyar szent-kultusz kialakulása. Lektorálta Török József. Únió Lap- és Könyvkiadó Junior Szerkesztősége 19892.
**Dümmerth Dezső: A titokzatos jelbeszéd. A magyar szentkirályok nemzetsége. Panoráma 1989. 166 o. Bibliogr. p. 160-165. Lektorálta Török József.
** Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére szerk. Serédi Jusztinián. Budapest, MTA 1938. **Engel Pál : Harc Szent István koronájáért. A magyar királyság István megkoronázásától Béla trónra lépéséig. História 1998/1. p. 7-8.
**"Én apostoli vagyok, ő azonban apostol." Kiállítás a Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatáról. Esztergom Prímási Palotya 1996. június 29-október 8. 120 o. + VIII t.
***Győrffy György : István király és műve. Gondolat, 1977. 19832. 668 o.
**Győrffy György : A magyar állam ezer évvel ezelőtt. Politikai lés uralmi szervezet az államalapításkor. História 3-61998/1.
** Incarnationis Mysterium. II. János Pál pápa bullája a 2000. év Nagy Jubileumáról. Szent István T. 1999. 54 p.
** István király emlékezete. Magyar Helikon 1971, 19732. 84 +15 t (ff. képek)
** István király emlékezete. Az 1971. évi kiadást kiegészítette és a kötetet szakmailag átnézte Király László; Bp. Európa 19873 bőv. kiad. 165 o.
(Bibliotheca Historica. Történelmi és művelődéstörténeti sorozat)
**II. János Pál pápa magyarországi látogatása 1991. augusztus 16-20. A Szentatya beszédeinek magyar nyelvű fordítása. 76 o.
**Jákli István: Szent István az ember. Bethlen Gábor Könyvkiadó 1996. 228 o.
Jubileumi év 1000 -2000. Kalendárium Krisztus születésének kétezredik és Magyarország keresztény királysággá válásának ezredik évfordulójára. Paskai László bíboros ajánlásával. Corvinus Kiadó. 1999. 95 p.
**Kocsis István: A Szent Korona tana. Múltja, jelene, jövője. Püski 1995. 300 o.
**Kocsis István : A Szent Korona misztériuma
***A Korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Európa könyvkiadó Budapest 1979. 600 o. ("Pro Memoria" sorozat)
**Lovag Zsuzsa : A magyar koronázási jelvények. Magyar Nemzeti Múzeum, 1986. 24 számozatlan oldal. Mell. a koronázópalást rajzos rekonstrukciója.
**Magyar középkor. In: Rubicon 1998/9-10 sz. Tanulmányok A szent Koronáról, trónviszályok, trónöröklés kérdéséről, Szentkultuszról, külpolitikáról, Pénzekről, Címerről, Egyházról, stb.
**Magyar Iparművészet 896-1996. Magyar Iparművészet 1996/3. (folyóirat magyar és angol nyelven)
**Magyar Zoltán : Szent István a magyar kultúrtörténetben. Bp. Helikon 1996. 206.
***Makk Ferenc : Magyar külpolitika (896-1196) Szeged 19962 bőv. kiad. (Szegedi Középkor-történeti Könyvtár 2.)
**Nemeskürty István : A bibliai örökség. A magyar küldetéstudat története. Szabad Tér 1991, 19982. 221 o.
** Pelsőczy Ferenc : A vallási élet arculata Szent István korában. Törökbálint 1994. (Európa az első évezredfordulón 1.)
**Puskely Mária : "Virágos kert vala híres Pannónia": Példaképek a magyar múltból, X-XVII. század.
*Ruffy Péter : Magyar ereklyék, magyar jelképek. Kossuth 1988. 170 o.
*Szent István és Szent László törvényei. Reflektor kiadó 1988. 56 o. Színes fotókkal. (Magyar évszázadok)
**Szent István képe a magyar történelemben. Magyar Nemzeti Múzeum 1988. augusztus 20-október 30. (magyar, német és angol nyelven)
Szent István király verses históriája. 1280. Ford. Weöres Sándor. In.: A magyar középkor irodalma. Bp. 1984. 838-843.
***Szent István tisztelete. Szerk. Török József. Szent István T. 1989.
**Tertio Millennio adveniente. A harmadik évezred küszöbén. II. János Pál pápa apostoli levele. Szent István T. 1996.
**Vanier, Jean: Közösség Vigilia 1. és bővített, átdolgozott 2. kiadásban.

Versek :


Tűz Tamás: Szent István
Nagy Gáspár : Symphonia Hungariae

Idegen nyelvű könyvek, írások :

*1100 years in Europe. The Anniversary of the Hungarian Conquest 1996. 11 o.
Regnum Marianum. Famose Cattedrali e famosi santuari in Ungheria. 1991 10 t.
**Hungarian Applied Art 896-1996. In: Magyar Iparművészet 1996/3. sz. 84. o. (magyar és angol nyelven)
*Die Darstellung König Stephan des Heiligen in der ungarischen Geschichte. Ungarisches Nationalmuseum 20 August  -  30. Oktober 1988. = The Image of Saint Stephen in Hungarian History 20 august  -  30 October 1988 = Szent István képe a magyar történelemben. Magyar Nemzeti Múzeum 1988. auguszus 20-október 30. 18 számozatlan oldal. mell. 12 reprodukciós képeslap.
Histoire Secrete de la Chapelle Royale Saint-Frambourg de Senlis : Abrégé de la vie de Saint-Frambourg authentique Chevalier de la Table Ronde. Senlis, 1989. 32 p.
Sur Gerbert-Sylvestre II : pp. 20-30.


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 2013. 10. 28.